Round glass sole lab opened in village aloona tola

ਪਿੰਡ ਅਲੂਣਾ ਤੋਲਾ ‘ਚ ਰਾਊਂਡ ਗਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਲ ਲੈਬ ਦੀ  ਕਹਾਣੀ 

ਅਲੂਣਾ ਤੋਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਰਾਊਂਡ  ਗਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਊਂਡ ਗਲਾਸ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰਂ  ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਲ ਲੈਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜੀ ਸਿਖਾਉਣ... Read more »